รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หายาก
หมวดหมู่สินค้า: อุปกรณ์อิเล็กฯหายาก
รหัส :
รวมอุปกรณ์อิเล็กท
ราคา 0.00 บาท

แท็ก:

21 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 929 ผู้ชม

รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หายาก
 


UDN2982 (SMD) SG2524 (SMD) AD574AJN AD7228BQ IC XU UA9638CP ER-3400 MTD3055VL SG3532J L146CB
TL4810BN TBE2335B AD674BAD (แผง SSK,MWE) HI1-506A-5 (แผง MWE) HCPL-2202-000E MC14538B ( SMD) RC4153D HCPL3700 TMP82C79P (แผงกดปุ่ม Polar) L120AB L4970A CD4075B(SMD)
LTC1090CN TNY255G(SMD) L4972AD(SMD) DS9637 (แผง SSK 2) TLP541G
MC33035P IR21084S(SMD) 78L05A (SMD) IC VRV UCN 5801A
SKKT15/16E (แผง LT) SKKT15/08E (แผง LT) BDX64C BSS62 L6219
STPS1545 SFH6345 BSS91 BYT08PI1000 BYW81P (แผง SVT)
BCY58 BCV48 2uF400V (แผง LT) ESM3045DV TSG25N100DV
PC410L BTS115A IRFR220PBF BCY79 2N7002 HLMP-6300
SP4-P-DC24V SP2-P-DC24V 41A SS41 TLP1002 SS461C
2AV54 LZN4-24VDC G6B-1174P IU1237 IU949-2  QM150DY-HB
IT243  PT14B2 (Pulse Transformer) RN114-0,3/02
NE5521 SKM 40GD101D S21-5U Hall sensor ,TLE4921-5U
SFH900 Siemens P6KE22A 1N5711  ( 5082-2811 , HP2811 )
LH0070-1H , LT1031 , AD581 BY299 1N4148 RS204 BR258 
VUO50-08N03 KBPC806 SKB B80 C1000 SKB B80 C1500 D7200d D72020C-8
FR304 BA159 BA157 45L60 Vishey 45M10 BYV98-200 DIAC DB3
FQP18N50V2 FQP9N50C FQP17N40 BUZ60 IRF510 IRF530 IRF540N
IRF610 IRF640 IRF730A IRF740 IRF830 IRF830B IRF840 IRF2807PBF
IRF3710PBF IRF9540 IRFP150A IRFP254 IRFP460 IRFS630A IRLML5103 [SOT23]
IRFZ44NPB = BUK555-50A IRFZ48N IRF3205 2N4858 BUK555-50A
Fuse 170M1366 80A 690V Fuse 170M1369 160A 690V CD4001BE
HCF4001 CD4010BE CD4011BE HEF4011BP HEF4012BP HCF4013BEY
HEF4013BP CD4015BE CD4021BE MN4023B HEF4027BP HEF4030BP
HCF4040 CD4043BCN CD4046BE CD4049UBE CD4050BE CD4051BE
HEF4051BP CD4052 CD4053BE CD4066BE CD4068BE HEF4069UBP
TC4069UBP CD4070BCN CD4071 HEF4073BP CD4075 CD4077BE
CD4081BP HCF4093 HEF4094 CD40192 HEF40106BP RC4136N RC4136
LM4136CN MC14504BCP MC14106 MC14502 SCL4502BC CD4512BF HEF4528
CD4538BE LSC4572P2 TC4584BP ULN2001A ULN2002AN ULN2003AN
ULN2004A ULN2802A ULN2803APG UDN2981 MC3458P1 TL3842P UC3845B
UC2843AN TDF1737DF D8251AFC D82C54 CS82C55A TL064CN 4N25 OP07CP
UA741CN =LM741 LM723 UA709 HYB4116-3 SG3524N SN75177AP TL082CN
L4962A L295 AM27C010-55DC MC34063AP1 MC34119L-D08-T MC33039 SMD
MC33035 SMD 4098BE 7406N 7410N 7427N 7428N 7437N
74221N 74ACT574P 74C373N 74HC00P 74HC04N 74HC05 74HC08P 74HC10B1
74HC14P 74HC21 74HC30 74HC32 74HC73B1 74HC74N 74HC85 74HC86
74HC109 74HC113N 74HC138N 74HC139N 74HC151N 74HC154 74HC157P 74HC173B1
74HC240 74HC244 74HC245 74HC273P 74HC373 74HC374 74HC541 74HC573AN
74HC595N 74HCT534 74LS00N 74LS01P 74LS02P 74LS05N 74LS10N 74LS11P
74LS12N 74LS20P 74LS22P 74LS21 74LS26 74LS32P 74LS33N 74LS42
74LS74A 74LS112P 74LS122P 74LS123N 74LS125AN 74LS132N 74LS139N 74LS145N
74LS148P 74LS155P 74LS156B1 74LS157 74LS158 74LS161AN 74LS164N 74LS166
74LS190 74LS191N 74LS193 74LS195AN 74LS266P 74LS279 74LS283 74LS340J
74LS367A 74LS373P SN74LS373N 74LS377N 74LS490P 74LS640N DM74LS645N
74S00N 74S374 L7815CV L7812CV LM7812K LM224N LM301AN LM311P
LM317T LM324N LM339N LM348 LM358P LM337T UPC339 LM339
LM392N TL431CLP MC78L12ABPGCA3130EZ CA3140EZ D358 =[LM358N] L272M
KF347 LF353N LF356N MC1458L MC14584B MC14503 LM2902N LM833N
NE5532P NJM2068D LM2904D TL061CP TL062CN TL064CN TL071CP TL072CP
TL074CN TL081CP TL084CN TLC27L2CP BA5406 LM386L LM1875T LM386N-1
TDA1557Q TDA1013B TDA2005R TDA2009 TDA3654Q UTC2030A UTC2822M
TDA7294 TDA7065B RTC72421B TEA2025B TEA2025L-D16-T LM339N LM393N L293D
TCA785 SG3525AN CA3260E CA3082 SG3845M TL494CN KA3842N UC3843BN
UC3844N MAX3232CPE MAX202CPE MAX232CPE SN75188N GD75189A
AM26LS31CN AM26LS32ACN TOP244GN MAX485CPA MAX488CPA SN75172N
SN75ALS170J SN75174N SN75175N SN75176BP SN75178BP SN75466N LM2575HVT-5.0 
LM2576HVT-5.0 LM2576SX-12 LM2576SX-ADJ LM2678SX-5.0 LM338K LM350T [TO220]
L4960 L7805CV LM7805K TO3 UA7808C L7809CV L7818CV L7824CV L7905CV 7905CK TO3
L7909CV L7912CV LM7912K 7915P MC78L05ACP LM78L12ACZ1 LM555CN NE555P
RC4153 H5168-10L SI9910DJ AD581JH = ( LH0070-1H ) AN15525 PIC12C508A-04 I/P
PMM8713 M80C154SRS TN80C186XL16 LC72720 UA9638 GAL22V10D ADG201HSJ UPD7220D
ZNREF025 H20R1202 LQ104V1DG21  10.4" LQ10D367 QM150DY-HB SKM40GD123D
SKKT 92/16E SKKT 15/08E 6DI15A-050  FUJI SKKT42/16E SL15 60002 NTC 60ohm
SL22 2R515 NTC 2.5ohm NTC 5D-11 Thermister NTC SCK 2R55A Thermister
4N26 4N28 4N33 4N38 6N135 6N136 6N137 6N139 CNY17-3 H11AA1 H11A817B H11D1 H11F3  H11M4
HCPL2630 LTV817 K827P LTV847 MOC3020M MOC3021 MOC3023 MOC3041 MOC3043 MOC3052 MOC3062
MOC3063 MOC3081 MOC3083 LTV814 PC817=EL817 TLP250 TLP250F TLP560G TLP621-1
G7L-2A-P  (1.3KW 100-120VAC) G7L-2A-PCB-24VDC G4W-2212-PUS-TV5-24VDC V23100V4005A000  Reed Relay
D2n V23105 24VDC 3A ARM2F-P 24VDC LZN4 24VDC 14Pin SP4-P-DC24 SP2-P-DC24 70S2-04-C-03V
ST1-DC24V G6B-1174P-FD-US 24VDC MCR 100-8 2P4M 5P4M BT151-500R 10uF 25V (SMD) C0805 0.1uF 50V
SMD 1000pF 50V SMD 0.022uF 50V BAV70 (A4) BZX84C18  Z 18V BAW56LT1G (A1) SAB-C515-LN
74ACT00 SMD 74ACT74 SMD 74ACT74 SMD 74HC163 SMD TD62783AFG SMD TL081CDR SMD 74ACT02 [SMD]
74ACT08 SMD 74ACT32 [SMD] 74ACT74 [SMD] C74ACT163 SMD 74ACT574DT [SMD] 74ACT541 SMD
MC74ACT574 SMD 74F04 (SMD) 74HC14D [SMD] CD74HC14 SMD 74HC163 [SMD] 74HCT04 [SMD]
74HCT240PW [SMD] 74VHC08M (SMD) M24C02-WMN6P VRV Z4-W IC-XU LM3900 SMD PM49FL002T-33JCE
74HC4020 SMD BD9897FS CD4071B SMD 3.9mm HCF4017 SMD 3.9mm HEF4013 SMD 3.9mm IT8702F-A
SST39SF020A R0805 1% 10K R0805 1% 390ohm R0805 1% 3.9K R0805 1% 6.2K BCX71J  (Bj)
BCX71H (Hj) BCX70J  (Aj) BC847 NPN GS-D200S CXA-P1212-VJL PE-52625 150uH (L for Stahl)
CXA-M10A-L PE-52628 (L for Polar115 display ) RB-0505S/E DC/DC 1W 5V IT235 SCHAFFNER
Pulse Transformer  IT234  Schaffner Pulse Transformer  IT243  Schaffner
Pulse Transformer  IU949-2  Schaffner Pulse Transformer  IU1237  Schaffner
3557K024C (DC-Micromotor) 3540K012C (DC-Micromotor) 2342S024CR (DC-Micromotor)
2AV54 Hall Sensor HME301(HKZ101) Sensor SS411P Hall effect sensor ESM 3045DV
MCP809T-300 (QS) RN114-0.3/02 Choke BC107B BC237B (CBE) BC239B BC307 BC327-25 [T] BC337-25
BC517 BC546B(CBE) BC547B(CBE) BC547C BC550B BC557B BCY58 BCY79 BD204 BD140 BD234 BD240C
BD241A  BD243C BD437 BD649 BD650 BD949 BDX53C BDX54C BDX34D BDW93C BST74A BSV16-16
BSX47-10 BU508A BU806 BU2508AF BUV48A 2SC1384Y 2SC1815GR 2SC1959Y [HSC1959] 2SD1857L
2SD667 DTC114EK [SOT23] H1061=2SC1061 MJ802 [TO3] MJ2955 1.5MM VN2222LL PN2222 TIP50
TIP125 TIP142 TIP147 [TO247/TO218] TIP151 TIP152 TIP2955 PN2222 MPSA05 BD237 2N2907  DSP1a-L2-DC24  DSP1a-L2-DC24V-R

1MBP300NP-120, 2MBI900VXA-120P-50, 6MBI180VB-120-55, 6MBP15VSG060-50, 7MBR10VKA060-50, 7MBR10VKA120-53

7MBR15VKA060-50, 7MBR15VKA120-53, 7MBR20VKA060-50, 7MBR25VKB120-53, 7MBR35VKB120-53, 7MBR50SB120

7MBR50VKB060-50, 7MBR75VY060-50, 7MBR100VX120-50, 7MBR100VZ120-50, 7MBR150VX120-50, AA25A-048L-050T120

APT60GF120JRD, BCP-30593, BXA15-48S12-F, CASR25, CKSR6, CKSR15, CKSR50, CKSR75, CLK100AA160, CM400DY-24A, CSNA111

CSNT651-007, DGP20E48T5-15, FE100B, FEC40-48S05, FF600R12ME4-B11, FP15R12W1T4, FP15R12W2T4, FS6R06VE3-B2, FS10R06VE3-B2

FS15R06XL4, FS20R06XL4, FS30R06W1E3, FSB50550UTD, GAM15A060, HAH3DR900-S00, HSG28D15, M260FY02, MG360V1US41

NFC15-48S05-4, NL01B, P405W, P440C3303, P440C, P446C2006, P446C, P543A, P545A2804, P546A2804, P586A20, P649H0901, PAH150S48-48

PH100F24-15, PS219B2-ST, PS219C3-AS, PS12046, SK60GAL125, SK70D08, SK70DT16, SKD146-16-L105, UHE-5-6000-D48T, VUB120-16NOXT

VUO121-16N01, VVZ40-12I01, XAS125H12AM3